Autojuhi tervisetõend

www.digilugu.ee                  Kasutajatugi tel. 694 3943

 

Vali: tervisetõendid ⇒ alusta tervisetõendi taotlemist ⇒ edasi ⇒ valige I või II grupp ⇒ edasi ⇒ koosta tervisedeklaratsioon ⇒ tervisedeklaratsiooni täitmine ⇒ allkirjastamine. 

Kui tervisedeklaratsioon on kinnitatud, siis näete deklaratsiooni kehtivusaja (vt pilt alt). 

 

 

Enne 1.04.2015 väljastatud paberkandjal tervisetõendi olemasolu korral esitatakse tervisetõend klienditeenindajale Maanteeametis kohapeal või edastatakse posti teel. Meie paberkandjal tõendit ei digitaliseeri.