Jüri Tervisekeskus
Eng 


Töövõimetusleht

 

  • Töövõimetusleht on rahaline dokument, mille aluseks on sotsiaalministri määrus.

  • Töövõimetuslehe soovist palume teavitada pereõde esimesel haigestumise päeval.

  • Töövõimetuslehte tagantjärele ei vormistata! V.a. erakorralist abi saanud patsiendile Kiirabi brigaadi või Erakorralise meditsiini osakonna dokumentatsiooni alusel kahe tööpäeva jooksul.

  • Töövõimetuslehel viibiv patsient on kohustatud käima arsti vastuvõtul kord nädalas, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Mitteilmumine on töövõimetuslehe re˛iimi rikkumine. Re˛iimi rikkumise päevast edasi töölt puudutud päevade eest tasumist ei jätkata.

  • Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Arsti edastatud andmeid saab vaadata riigiportaalist www.eesti.ee.

     

Soodsad kodulehed