Hinnakiri

Teenus

Hind eurodes

alates 01.04.18

Autojuhitõend *  **  18.00
Autojuhitõend (kooliõpilased, pensionärid) *  ** 12.00
Tõend (eesti keeles) ** 12.00
Tõend (inglise keeles) ** 17.00
Kehtiva tõendi duplikaat ** 10.00
Relvaluba ** 22.00
Füsioteraapia 3.00-5.00
Kõrvaloputus 3.00
Gripi vastu vaktsineerimine nüüd 8 eur
Koduvisiit kindlustatud isikule *** 5.00
Kindlustamata isiku esmane vastuvõtt 21.88
Kindlustamata isiku korduv vastuvõtt 13.88
Koduvisiit kindlustamata isikule 23.55

Tervisekontroll nakkushaiguste suhtes töötajatele 

(kopsuröntgen)

27.00

Tervisekontroll nakkushaiguste suhtes töötajatele 

(roojaproov)

50.00

Tervisekontroll nakkushaiguste suhtes töötajatele 

(kopsuröntgen ja roojaproov)

63.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Digitaalne tervisedeklaratsioon

 

**  Tõendite väljastamise tasu sätestatud Ravikindlustuse seadusega

§ 73  Dokumendi väljastamise tasu

 (1) Väljastatud dokumendi eest võib tervishoiuteenuse osutaja nõuda kindlustatud isikult mõistlikku tasu.

 (2) Tervishoiuteenuse osutaja ei või nõuda kindlustatud isikult tasu töövõimetuslehe ja retsepti väljastamise eest.

 (3) Tervishoiuteenuse osutaja ei või nõuda kindlustatud isikult tasu dokumendi väljastamise eest, kui dokument on vajalik haigekassale, õiguskaitseorganile, teisele tervishoiuteenuse osutajale seoses tervishoiuteenuse osutamise lepingu täitmisega, töövõimetusekspertiisiks või puude raskusastme määramiseks ega muudel seadusega sätestatud juhtudel.

 (4) Tervishoiuteenuse osutajal on õigus nõuda alaealise patsiendi kohta väljastatava dokumendi eest tasu, mis ei ületa dokumendi väljastamisele tehtud keskmisi kulutusi.

 

*** Koduvisiidi tasu ei võeta alla 2-aastastelt lastelt ja rasedatelt.