Jüri Tervisekeskus
Eng 


Koolist puudumine

 

  • Perearst ega pereõde ei väljasta koolidele puudumistõendeid

  • Puudumistõendit ja kehalise kasvatuse tunnist vabastust väljastab lapsevanem.

  • Protseduur on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega:

 

Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus

§ 36.  Koolikohustusliku õpilase õppest puudumisest teavitamine

(1) Vanem teavitab hiljemalt õppest puudumise esimesel õppepäeval kooli õpilase õppest puudumisest ja selle põhjustest. Kui vanem ei ole kooli õpilase puudumisest teavitanud, teavitab kool sellest vanemat hiljemalt järgmisel õppepäeval. Hiljemalt ülejärgmisel õppepäeval pärast puudumise põhjuste äralangemist teavitab vanem kooli puudumise kestusest.

     

Soodsad kodulehed