Nimistusse registreerimine

 

 

Me mõistame, et kõik Rae valla elanikud sooviksid omada perearsti kodu lähedal. Kuid hetkel Rae valda teenindavad ainult 6 perearsti, kes töötavad pidevalt väga suure koormusega, ja kõikidele soovijatele kohti ei jätku.