Jüri Tervisekeskus
Eng 


Autojuhi tervisetõend

 

  • Taotlemiseks palume täita ja digiallkirjastada (vajalik ID-kaart ja ID-lugeja) tervisedeklaratsiooni aadressil:

www.digilugu.ee                  Kasutajatugi tel. 694 3943

 

Vali: tervisetõendid ⇒ alusta tervisetõendi taotlemist ⇒ edasi ⇒ valige I või II grupp ⇒ edasi ⇒ koosta tervisedeklaratsioon ⇒ tervisedeklaratsiooni täitmine ⇒ allkirjastamine. 

Kui tervisedeklaratsioon on kinnitatud, siis näete deklaratsiooni kehtivusaja (vt pilt alt). 

 

  • Protseduur on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

  • Seejärel palume registreeruda pereõe vastuvõttu tel. 604 8233 

  • Tõend on tasuline, kohal maksmine toimub ainult sularahas.

 

Enne 1.04.2015 väljastatud paberkandjal tervisetõendi olemasolu korral esitatakse tervisetõend klienditeenindajale Maanteeametis kohapeal või edastatakse posti teel. Meie paberkandjal tõendit ei digitaliseeri. 


     

Soodsad kodulehed